فرصت های بزرگ با نانومواد کوچک

نانومواد بسیار کوچک ما برای ارتقای عملکرد محصولات بسیار موثر بوده و سبب خلق فرصتهای جدید در محصولات و کاربردهای خلاقانه و جدید می شوند.

نانومواد دوستدار محیط زیست

نانومواد شرکت نانو نوین پلیمر زیست پایه، زیست تخریب پذیر، تجدید پذیر و ایمن هستند

تولیدکننده پیشرو

شرکت نانو نوین پلیمر نخستین تولید کننده نانوسلولز و نانوبیومواد پایدار در ایران از سال 2010 است

رقابت خلاقانه مبتنی بر فناوری

با نانومواد هایتک شرکت ما میتوانید به یک رقابت و بازار پایدار دست یابید

آخرین اخبار