صادرات محصولات شرکت دانش بنیان نانونوین پلیمر به بیش از ۱۸ کشور توسعه یافته دنیا

صادرات محصولات شرکت دانش بنیان نانونوین پلیمر به بیش از ۱۸ کشور توسعه یافته دنیا

شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر موفق شد محصولات نانوبیومواد خود را به دانشگاه‌ها و شرکت‌های بیش از ۱۸ کشور توسعه یافته دنیا صادر کند.

اخذ مجوز پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو توسط شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر

اخذ مجوز پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو توسط شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر

شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر موفق به اخذ پروانه ساخت کد IRC از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشگی گردید.

حضور شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه مجازی بین المللی تولیدکنندگان نانوسلولز و نانوبیومواد دنیا

حضور شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه مجازی بین المللی تولیدکنندگان نانوسلولز و نانوبیومواد دنیا

شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر مستقر در نمایشگاه مجازی بین المللی تولیدکنندگان نانوسلولز و نانوبیومواد دنیا حضور یافت.

تولید مستقیم نانوسلولز از چوب

تولید مستقیم نانوسلولز از چوب

تولید مستقیم نانوسلولز از چوب

ساخت نانوکاغذ شفاف توسط محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه گرگان

ساخت نانوکاغذ شفاف توسط محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه گرگان

محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به ساخت نانوکاغذ شفاف شدند.