ساخت نانوکاغذ شفاف توسط محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه گرگان

ساخت نانوکاغذ شفاف توسط محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه گرگان

محققان شرکت نانو نوین پلیمر و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به ساخت نانوکاغذ شفاف شدند.

دانشگاه والنسیا اسپانیا و گاجامدا اندونزی مشتریان جدید محصولات شرکت نانو نوین پلیمر

دانشگاه والنسیا اسپانیا و گاجامدا اندونزی مشتریان جدید محصولات شرکت نانو نوین پلیمر

به تازگی دانشگاه والنسیا اسپانیا و گاجامدا اندونزی به مشتریان خارجی محصولات شرکت نانو نوین پلیمر پیوستند

تولید تجاری نانو سلولز و نانوکیتین از ضایعات

تولید تجاری نانو سلولز و نانوکیتین از ضایعات

محققان شرکت نانونوین پلیمر با استفاده از پسماندهای کم ارزش کشاورزی و ضایعات پوسته میگو محصولات هایتک نانومتری تولید نمودند

نانو فيبر سلولز صنايع كشور را متحول مي كند

نانو فيبر سلولز صنايع كشور را متحول مي كند

متن مصاحبه مدیرعامل شرکت نانو نوین پلیمر با روزنامه ایران -1391

تولید نانو فیبر سلولز به روش سنتز باکتری توسط محققان کشور

تولید نانو فیبر سلولز به روش سنتز باکتری توسط محققان کشور

تولید تجاری نانوسلولز با روش سنتز باکتری توسط محققان شرکت نانونوین پلیمر در سال 1390 محقق شد