تولید مستقیم نانوسلولز از چوب

تولید مستقیم نانوسلولز از چوب


محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر و محققان دانشگاه کوبه ژاپن برای نخستین بار توانستند نانوفیبر سلولز را به طور مستقیم از چوب خام تولید نمایند. در این مطالعه که در قالب رساله دکتری سرکار خانم المیرا کفاش ساعی انجام شد نانوفیبرهای سلولزی از طریق انجام همزمان واکنشهای اکسیداسیون و خالص سازی/رنگبری چوب انجام شد که در مقایسه با روشهای سنتی تولید نانوسلولز مزایای برتری نظیر سرعت بالای تولید، سادگی بیشتر، راندمان بالاتر،‌ تولید پساب کمتر، مصرف آب و انرژی کمتر و در نهایت صرفه اقتصادی بیشتر دارد.