حضور شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ژاپن (توکیو ۲۰۱۵)

حضور شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ژاپن (توکیو ۲۰۱۵)


شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ژاپن (توکیو – ژانویه ۲۰۱۵) با ۶ محصول نانوبیوپلیمر شرکت نموده است. نمایشگاه نانوفناوری بین المللی ژاپن بزرگترین نمایشگاه نانوفناوری دنیاست که در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۰۰۰ شرکت از کشورهای صاحب نام نانوفناوری در آن حضور داشته اند