حضور شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ژاپن (توکیو ۲۰۱۵)

حضور شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ژاپن (توکیو ۲۰۱۵)

شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ژاپن (توکیو – ژانویه ۲۰۱۵) با ۶ محصول نانوبیوپلیمر شرکت نموده است.