ساخت پانل نانوفیبر سلولز برای نخستین بار در دنیا

ساخت پانل نانوفیبر سلولز برای نخستین بار در دنیا

برای نخستین بار در دنیا، محققان شرکت نانو نوین پلیمر با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به ساخت و ارزیابی خواص پانل نانوفیبر سلولز شده اند

حضور شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ژاپن (توکیو ۲۰۱۵)

حضور شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ژاپن (توکیو ۲۰۱۵)

شرکت دانش بنیان نانو نوین پلیمر در نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ژاپن (توکیو – ژانویه ۲۰۱۵) با ۶ محصول نانوبیوپلیمر شرکت نموده است.