با ما در تماس باشید

اطلاعات تماس

ساری، 2کیلومتری جاده ساری نکا، پارک جنگلی زارع، خارکش، بوستان 3، شرکت نانو نوین پلیمر
گرگان، خ شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مرکز رشد، شرکت نانو نوین پلیمر . ک پ : ۴۹۱۳۸۱۵۷۳۹
+989351177104 | +989308797277 | +989372855256
info@nanonovin.com