نانوکاغذ نانوسلولز (NP-CNF)

نانوکاغذ نانوسلولز (NP-CNF)


نانوکاغذ-نانوسلولزمکانیکی محصولی است که بطور کامل از نانوفیبر سلولز (روش مکانیکی) تولید میگردد. بدلیل نانویی بودن ساختار و سطح ویژه زیاد، نانوکاغذ محصولی بسیار مستحکم و نیمه شفاف می باشد. در شرکت نانو نوین پلیمر نانوکاغذها بصورت دایره ای با قطر متغیر 9، 12 و 15 سانتی متر تولید میگردند. در تصویر بالا شفافیت ظاهری و ساختار میکروسکپی و خواص مقاومت کششی کاغذ معمولی با نانوکاغذ مقایسه شده است


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را وارد می کند