پودر نانوفیبر سلولز باکتریایی (CNF-P-B)

پودر نانوفیبر سلولز باکتریایی (CNF-P-B)


پودر نانوفیبر سلولز باکتریایی حاصل خشک کردن انجمادی ژل نانوفیبر سلولز سنتز باکتری است. 


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را وارد می کند