پودر نانوفیبر کیتوسان (ChitoNF-P)

پودر نانوفیبر کیتوسان (ChitoNF-P)


پودر نانوفیبر کیتوسان با خشک کن انجمادی ژل نانوفیبر کیتوسان بدست می آید که ماده بسیار سبک و حجیم بوده بطوری که تنها 15 گرم آن یک ظرف یک لیتری را پر می نماید. 


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را وارد می کند