ژل نانوفیبر سلولز- مکانیکی (CNF-G-M)

ژل نانوفیبر سلولز- مکانیکی (CNF-G-M)


این محصول با نیروهای مکانیکی (مکانیسم بالا به پایین) از فیبرهای خالص سلولز انواع منابع لیگنوسلولزی نظیر انواع چوبها و پسماند کشاورزی تولید می­گردد. قطر این نانوفیبر سلولز بین ۱۰ تا ۷۰ نانومتر با متوسط قطری حدود ۳۵ نانومتر است. طول أن به بیش از ۵ میکرومتر رسیده لذا ضریب شکلی آن بیش از ۱۵۰ می باشد. ساختار شبکه ای و فیبریله شده در این نوع نانوسلولز دیده می شود که در کنار درجه کریستالی بالا و ساختار شبکه ای و ضریب شکلی بالا سبب ایجاد ظرفیت تقویت کنندگی بالایی برای این ماده شده است. 


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را وارد می کند