ژل نانوفیبر لیگنوسلولز (LCNF-G)

ژل نانوفیبر لیگنوسلولز (LCNF-G)


ژل نانوفیبر لیگنوسلولز با فرآیند مکانیکی خمیر رنگبری نشده (قهوه ای) چوب یا سایر مواد لیگنوسلولزی تولید میگردد. رنگ قهوه ای چوب بدلیل وجود لیگنین است که در فرآیند رنگبری جهت تولید کاغذ سفید از چوب حذف میگردد. در فرآیند خمیرسازی از چوب که قبل از رنگبری انجام میگردد خمیر قهوه ای رنگی تولید میشود که با توجه به نوع فرآیند رنگبری دارای مقداری سلولز، لیگنین و همی سلولز است. در شرکت نانو نوین پلیمر خمیر قهوه ای حاصل از چوب یا سایر مواد لیگنوسلولزی با فرآیندهای مکانیکی به نانوساختارهای لیگنوسلولزی به نام نانوفیبر لیگنوسلولز تبدیل میشوند. مزیت این محصول نسبت به نانوفیبر سلولز روش سنتز مکانیکی داشتن انرژی تولید کمتر، هزینه تولید کمتر و آلودگی کمتر محیط زیست است.


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را وارد می کند