ژل نانوفیبر چوب (WNF-G)

ژل نانوفیبر چوب (WNF-G)


در تولید ژل نانوفیبر چوب، چوب بدون حضور مواد شیمیایی و با استفاده از نیروهای مکانیکی به مقیاس نانو (بصورت نانوفیبر) تبدیل می­شود لذا یک فرآیند دوستدار محیط زیست است. در طی نانوکردن چوب، مقادیر ترکیبات شیمیایی و نسبتهای آنها حفظ مانده و صرفا ابعاد آن به مقیاس نانو تغییر می­کند.


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را وارد می کند