ژل نانوفیبر کیتین (ChNF-G)

ژل نانوفیبر کیتین (ChNF-G)


ژل نانوفیبر کیتین از پوسته سخت میگو تولید میشود. در شرکت ابتدا پوسته میگو پروتئین زدایی شده و سپس بعد از حذف مواد معدنی و رنگبری، کیتین با خلوص بالا تولید میگردد. کیتین خالص تولید شده با فرآیندهای مکانیکی به نانوفیبر کیتین تبدیل میشود که قطر نانوفیبرهای آن کمتر از ۳۰ نانومتر می باشد. درجه کریستالی نانوفیبر کیتین 88% و درجه دی استیلیشن آن 19.5 % محاسبه گردید.


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را وارد می کند