ژل نانوکریستال سلولز (CNC-G)

ژل نانوکریستال سلولز (CNC-G)


ژل نانوکریستال سلولز حاصل تیمار شیمیایی فیبرهای خالص سلولزی است که طی آن اغلب مناطق آمورف سلولز شکسته شده و نانوکریستال­هایی با طول کوتاه و درجه کریستالی بالا تولید می­گردد


اولین نفری باشید که دیدگاه خود را وارد می کند